Embassy of the Philippines > Embassy of the Philippines DC >> News

News

06/06/2014: Message of the Department of Labor and Employment on the occasion of Migrant Labor Day

Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT
Intramuros, Manila

MENSAHE

Isang maalab na pagbati ang aking ipinaaabot sa lahat ng migranteng Pilipino sa buong mundo sa ating pagdiriwang ng Araw ng mga Migranteng Manggagawa.

Sa araw na ito ay nagpupugay ang bansang Pilipinas sa hindi matatawaran ninyong ambag sa kaunlaran ng ating bansa. Sa mga nakalipas na panahong tayo ay nahaharap sa hamon upang mapabuti at mapalago ang ating ekonomiya, kayo ang sandigan nito na walang sawang umaalalay hanggang sa tayo ay unti-unting makabangon. Maging ang ibang bansa na umaasa sa inyong kakayahan upang maabot ang minimithing kaunlaran ay nagpupugay sa inyo.

At ngayong matatag na ang ating ekonomiya at atin nang tinatamasa ang bunga ng ating pagsisikap at pagpupunyagi, hangad ko na sana'y bigyan ninyo ng sapat na panahon na pag aralan ang posibilidad na umuwi sa ating sariling bansa upang sabay-sabay nating isulong at lasapin ang kaunlarang kabahagi kayo sa pagpupunla. Nakahanda ang pamahalaan na ibigay sa inyo ang mga kaukulang serbisyo at programa ng national reintegration upang maging mas madali at magaan ang inyong pagbabalik kung ito na nga ang inyong maging desisyon.

Ipinagdiriwang natin ang Araw ng Migranteng Pilipino sa temang Magkasangga Para sa Kapakanan, Kabuhayan, at Kalusugan Para sa OFW upang bigyang-diin ang pagsisikap ng pamahalaan na tutukan ang inyong kagalingan. Sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo na layunin ang itaas ang antas ng inyong kakayahan at kaalaman, patuloy nating pinalalakas ang sistema ng proteksyon sa lahat ng aspeto ng migrasyon, lalong-lalo na para sa mga kababaihan. Hindi tayo tumitigil sa pakikipagkasundo sa mga bansang inyong pinupuntahan upang masiguro ang inyong kaligtasan at kapakanan.

Sa inyong pagbabalik, ang National Reintegration Center for OFWs, OWWA, POEA, at iba pang ahensya ay may pinagsamang mga programa upang suportahan kayo sa inyong pangarap na makapagtayo ng sariling kabuhayan. Mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatakbo ng inyong mga napiling negosyo, kayo ay aming aalalayan. Hindi natin hahayaan na ang inyong pinaghirapan sa ibang bansa ay mapunta lamang sa wala.

Dalangin ko sa Panginoong Diyos na sa araw na ito, kayo saumpu ng inyong pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Hangad ko ang inyong tagumpay. Muli, isang mapagpalang Araw ng mga Migratent Manggagawa sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Poong Maykapal.

ROSALINDA DIMAPILIS-BALDOZ
Kalihim