Embassy of the Philippines > Embassy of the Philippines DC >> News

News

12/06/2013: Independence Day Message of Labor Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldoz

 

Republic of the Philippines
Department of Labor and Employment
Intramuros, Manila

 

MENSAHE

Buong puso kong ipinaabot sa lahat ng manggagawang Pilipino, dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat, ang isang maiinit na pagbati ng maligaya at makabuluhang paggunita ng ika-115 Araw ng Kalayaan and ating bansa.

Ang kalayaan ng isang bansa at isang bagay na lubhang napakahalaga.  Buhay ang ibinuwis ng ating mga ninuno upang makamtan ng ating bansa ang kasarinlan nito.  Kung kaya naman, marapat lamang na ito ay pagkaingatan natin.

Ang tema ng ating pagdiriwang sa taong ito ay “Kalayaan: Ambagan Tungo sa Malawakang Kaunlaran”.  Masasalamin sa temang ito na hindi na kalayaan mula sa mananakop ang isinisigaw ng ating bayan sa modernong panahong ito.  Ipinapaalala sa atin na ang sama-samang pagkilos natin bilang isang bansa ang siyang magpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kahirapan at magdadala sa atin patungo sa kaunlaran.

Bilang manggagawang Pilipino, malaki ang inaasahan ng bayan mula sa atin upang ganap na makamtan natin ang pinaka-aasam na kaunlaran.  Tayo ang magpapatuloy ng inumpisahang laban ng ating mga bayani sapagkat nananalaytay pa rin sa ating mga ugat ang kagitingan at sigasig na tatak ng isang tunay na malayang Pilipino.

Kasama ninyo kami, ang pamahalaan, sa labang ito. Iisa ang ating adhikain, at iyan ay ang kaunlaran, hindi lamang ng iilan, kundi kaunlaran ng lahat.  Hangarin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng isang disente at produktibong trabaho na siyang magiging ambag ng bawat isa upang maging ganap ang malawakang kaunlaran.

Dalangin kong maging makabuluhan ang araw na ito para sa lahat.  Ang mga aral ng nakaraan nawa ay maging gabay natin upang manatili ang kapayapaan at kasaganaan dito sa ating bansa.  Patuloy din natin sanang pagkaingatan at pahalagahan ang kalayaang tinamasa natin ngayon.

Mabuhay!

 

ROSALINDA DIMAPILIS-BALDOZ                
Kalihim